May 11, 2012

Kenapa kita hidup?


dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, 
"Sesungguhnya aku ingin menjadikan Khalifah di muka bumi."
al-Baqarah 2:30 


Kalau tiap hari kita sekadar makan-tidur-kerja-makan-tidur-kerja-main, adakah itu menunjukkan kita ni sebagai khalifah? 


Credit to dr2iman.

No comments:

Post a Comment