Aug 30, 2009

"Fizik ibarat..."

"Fizik itu ibarat memilih di antara dua pintu di dalam dewan kuliah ini.
Nak masuk ikut pintu depan atau pintu belakang"

Cik Suhaida binti Saadan
Pensyarah Fizik KMPh
Kuliah 4
2009/2010

No comments:

Post a Comment